Vragen voor de manager


 • Waarom richt Mi-Ma zich op de medische professional?
  In de zorgsector is opleiding voor professionals goed georganiseerd. Accreditatie vereist dit ook. Toch gaan veel trainingen en opleidingen nagenoeg uitsluitend over vakinhoudelijke thema’s. Persoonlijke effectiviteit –gedrag en functioneren- is een minder belicht thema. Klassieke training is qua werkvorm daartoe ook minder geschikt. Online coaching zet de persoon zelf volledig in het licht van aandacht en zelfwerkzaamheid. Daarbij komen allerlei praktische voordelen, zoals het ontbreken van reistijd, vrijheid van agendaplanning, geen standaard aantal sessies.
  Lees meer: De medische professional

 • Wat zijn goede thema’s voor coaching en hun relatie met het HRM gebied?
  MI-MA richt zich breed op zaken met betrekking tot functioneren, samenwerken, teamproblematiek of individuele loopbaanvragen.
  Lees meer: Relatie met HRM thema’s

 • Resultaatgerichtheid in coaching.
  In een coachingtraject wordt bij de start vooral aandacht besteed aan het stellen of afbakenen van het juiste probleem. Is dat gebeurd, dan kan een gewenst resultaat worden geformuleerd. Tijdens en na afsluiting van het traject wordt geëvalueerd, onder meer of en hoe het resultaat is bereikt.
  Lees meer: Resultaatverbetering

 • Wat is de positie van de manager in een online coaching traject?
  In veel gevallen zal de professional toestemming vragen voor het starten van een traject, temeer als de organisatie de kosten betaalt. Toch is bij online coaching ‘de betaler’ niet de opdrachtgever. Dat is de gecoachte. Er vindt dus, in afwijking van traditionele training- of adviestrajecten, ook geen rapportage naar organisatie/manager plaats.
  Lees meer: Verantwoording